Projekt 11660 Avslutat Bostadskvalitet idag - en utvärdering av nybyggda bostäder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH som syftade till att ge bostadsproducerande företag direkt erfarenhetsåterföring från ett antal genomförda byggprojekt genom en systematisk utvärdering av bostäderna ur kundernas perspektiv. Omfattade intervjuer med boende och observationer av bostädernas faktiska användning och möblering.

Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Bostadskvalitet idag - en utvärdering av nybyggda bostäder, ur kundens synvinkel", Inga Britt Werner, KTH Arkitektur.

Projektansvarig
  • JM AB/ Zdravko Markovski
Projektledare