Projekt 10090 Avslutat Samverkanskonstruktioner – omsluten betong, utveckling av analys- och dimensioneringsmetoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Composite Action and Confinement Effects in Tubular Steel-Concrete Columns", Mathias Johansson, Chalmers.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Kent Gylltoft