Projekt 14089 Avslutat Brister vid värmeffektsbehov beräkningar är en källa till värmeproblematik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I det här projektet har vi arbetat för att ta fram ett förslag på arbetssätt för att dels förhindra att värmeeffektbehovet beräknas fel från första början, dels införa rutiner för att uppmärksamma och fånga upp felaktiga beräkningar så tidigt som möjligt.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare