Projekt 12778 Avslutat Ny hantverkarställning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990 anger tydligt att alla så kallade "rullställningar" skall ha låsta hjul vid arbete på ställningen.
Rullställning används på arbetsplatser där det krävs flexibilitet och där ställningen kan behöva flyttas ofta. Nya krav från Arbetsmiljöverket innebär att arbetsplattformar, typ rullställning, inte längre får förflyttas med personer på ställningen. Hjulen skall vara låsta när någon befinner sig uppe på plattformen.

Problembeskrivning:
- En rullställning eller annan typ av arbetsplattform behöver ofta flyttas för att komma åt hela arbetsstället.
- Ställningen kan också behöva flyttas tillfälligt för att bereda åtkomst åt andra arbeten nedanför ställningen
- Praxis i branschen vid arbeten från ställning försedd med hjul har varit att förflytta rullställningen utan att klättra ner.
- Låsta hjul innebär att yrkesarbetare måste klättra ner från ställningen för att låsa upp hjulen. Detta moment måste ibland upprepas mer än 80 gånger per arbetsdag.

Med andra ord innebär de nya arbetsmiljökraven att yrkesarbetaren måste klättra ner från ställningen för att låsa upp hjulen, flytta ställningen, låsa hjulen igen för att klättra upp och fortsätta med arbetet. Detta innebär störningar, tidsförlust och irritation. Detta innebär även en ökad risk för belastningsskador.

Utveckling av ny hantverksställning
I syfte att underlätta för yrkesarbetare som arbetar från rullställningar har projektet tagit fram och testat en ställningsvariant med bekvämare och säkrare åtkomst. Först tillverkades en prototyp som testades i en undertaksentreprenad. Efter utvärdering och justerades konstruktionen på ett antal punkter.

Den slutliga ställningskonstruktionen har följande utförande:
- räcken på tre sidor
- en trappa med 45 graders lutning
- djupa trappsteg
- hjul som låses med pedal och låses upp med ett lätt lyft i handledaren till trappan
- plattform med tre fixa arbetshöjder anpassade till normala arbetshöjder inomhus.
Trappans utformning gör det bekvämt och säkert att snabbt ta sig upp och ner. Hjulens låsning har utformats för snabb och även bekväm hantering. Ställningen är också konstruerad för enkelt montage och transport.

Slutredovisningen utgörs av rapporten (mars 2015) "Ny hantverkarställning", Peter Holmblad, Rönnmarks Undertak AB (18 sidor och 2 bilagor).

Projektansvarig
  • Rönnmarks Undertak AB
Projektledare