Projekt 3003 Avslutat Dokument- och ritningshantering för husprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Brist på insikt i möjligheterna med dagens datorteknik leder till att många byggentreprenörer mest använder CAD-utrustning till ritbräden och persondatorer till kalkyler och ordbehandling. Hanteringen av ritningar och andra dokument skulle kunna förbättras.

Syftet har varit att ta fram hjälpmedel för att effektivisera byggentreprenörens hantering av ritningar och andra dokument vid projektering, projektledning och produktion.

Projektet har genomförts av JM Bygg med bidrag från SBUF. I arbetet har medverkat Caravan Software och en referensgrupp. Testobjekt för utvecklingen av en dokumenthanterare under både projektering och byggande har varit Kv Brevstället, en arbetsplats om 35 lägenheter i Midsommarkransen med byggstart i oktober 1993. I anslutning till projektet har personalen utbildats.

Systemet utgår från att originalritningarna finns under en databas (pool), där alla medverkande lagrar och hämtar information. Varje projektör lagrar både ritning och information om ritningen i en separat fil. Principen är att brukarna av information går in och kan plocka fram den när den behövs. En ritning skall inte behöva plottas ut förrän någon behöver arbeta efter den.

Dokumenthanteraren ger bland annat möjligheter till
- kvalitetssäkring motsvarande ISO 9000 av alla digitala dokument vid
genomförandet av ett byggprojekt
- snabbhet när dokument tas fram ur arkiv
- större delaktighet och medbestämmande för alla inblandade under hela
genomförandet av ett byggprojekt
- kraftiga ekonomiska besparingar för projektering, även genom lägre
felkostnader och billigare dokumenthantering.