Projekt 10067 Avslutat Samverkan mellan vägöverbyggnad och undergrund (del 2)

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel, som behandlat vägdimensionering i syfte att studera undergrundens betydelse under uppförandet av överbyggnaden och hur detta bör beaktas i t ex analytiska dimensioneringsmodeller.

Projektet har omfattat fullskaleförsök och datorsimuleringar och redovisas i doktorsavhandlingen "Rockfill pavements on soft subsoil - construction and compaction", 2001, Bo Johansson, Chalmers.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare