Projekt 11990 Avslutat Produktklassificering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram klassificeringar av produkter inom Bygg och VVS. Projektets resultat kommer att skickas som ett förslag till den internationella standarden UNSPSC. Denna standard stöds allt oftare stöd i moderna affärssystem och allt fler företag använder sig av standarden för produktklassificering för att förenkla hela processen från att söka produkter och lägga beställningar, till statistik och kontering. Idag använder olika företag och led olika klassificeringar vilket är ett hinder, med en gemensam standard "pratar" alla däremot samma språk.

Projektarbetet bedrevs med en rad företag inblandade, både bygg- och installationsentreprenörer, leverantörer, handelsföretag, branschorganisationer och systemföretag

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare