Projekt 13131 Avslutat Hållbara bostäder i framtidens klimat

Projekttid

Sammanfattning

Hur ska byggsektorns företag agera för att både företag och bostäder ska bli hållbara i framtidens fuktigare och varmare klimat? Vilka kunskaper behöver öka inom byggsektorn?

Boken Hållbara bostäder i framtidens klimat ska beskriva hinder och möjligheter för hållbara bostäder i Sverige. Författarna pekar på de åtgärder som bör prioriteras under produktionsprocessen för att rätt beslut ska tas i rätt ordning. Åtgärder som ger störst långsiktig effekt ur hållbarhetssynpunkt ska prioriteras. Historiska perspektiv är ett bra verktyg för att inte förledas av populistiska trender.

Finns det någon övre rimlig gräns för isolering av en byggnads klimatskärm? Hur påverkas husets energibalans av beteendefrågor som entreprenören inte har rådighet över? Hur hanteras ökade fuktrisker i byggkonstruktioner i framtidens varmare och fuktigare klimat? Installationer får allt större betydelse – finns det någon fysikalisk gräns? Hur fungerar styrmedel som priser, utsläppsrätter, energicertifikat, EU-direktiv, byggregler och annan lagstiftning? Författarna försöker se i ett större systemperspektiv.

Boken innehåller argument som banar nya spår i byggsektorns hållbarhetsarbete. Argumenten stöds av genomarbetade faktadelar. Boken vänder sig främst till entreprenörer, beställare, byggherrar, konsulter, politiker och studenter. Den ska ges ut av Svensk Byggtjänst som svarar för tryckning, distribution och marknadsföring.

Författare är Johnny Kellner och Göran Stålbom som båda har lång erfarenhet inom byggsektorn som entreprenörer och konsulter. Boken försäljs genom Balkong Förlag.

Projektansvarig
  • Folkhem Produktions AB
Projektledare