Projekt 14402 Pågående Återvinning av termoplastisk vägmarkering

Projekttid

Sammanfattning

I projektet samarbetar Svevia, Stripe Hog Scandinavia och VTI för att undersöka möjligheterna till återvinning av termoplastiskt vägmarkeringsmaterial. Materialet kommer, när det är uttjänt, att fräsas (Svevia) respektive vattenblästas (Stripe Hog) loss från asfaltbeläggningen, och återvinnas i sin helhet som en tillsats vid tillverkning av ny vägmarkeringsmassa. Det återvunna materialet kommer att analyseras i detalj av VTI och därefter tillsättas i batcher som formuleras och tillverkas hos Svevia.

Produktionsbatcherna kommer att analyseras av både VTI och Svevia. Slutligen kommer materialen att testas skarpt vid ett av de nordiska provfälten för att säkerställa att materialen fungerar bra i maskinerna vid utläggning och att de håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna efterfrågas av de nordiska väghållarna.

Målsättningen i projektet är att kartlägga egenskaperna hos de återvunna materialen och samla kunskap om fräs-och blästringsprocessernas påverkan på materialet för att kunna formulera produkter med minst 10 % återvunnet material och på sikt möjliggöra att allt vägmarkeringsmaterial som läggs ut Sverige och som inte nöts bort under användningsfasen kan återföras till tillverkningsstadiet.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare