Projekt 10006 Avslutat Förstärkning av betongkonstruktioner med avancerade kompositmaterial - produktionsprocessen

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har behandlat två produktionsrelaterade problem vid yttre förstärkning av betongkonstruktioner med pålimmad kolfiberkomposit, dels hur ojämn betongen kan vara, dels i vilken grad man kan belasta konstruktionen med trafik under förstärkningsarbetet. Projektet, som omfattat en mindre litteraturstudie, teoretiska studier och praktiska försök, har bedrivits i samarbete med Skanska Teknik AB och LTU

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare