Projekt 12982 Avslutat Uppdatering av AMP guiden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

AMP guiden som utvecklats genom tidigare SBUF-projekt är ett flitigt använt verktyg för att upprätta arbetsmiljöplaner.

Projektet har utmynnat i en tydligare instruktion och en uppdaterad strykmall för upprättande av arbetsmiljöplaner.

Arbetet med att modernisera AMP guidens webbplats har påbörjats.

Slutredovisningen utgörs av projektrapporten "Uppdatering av AMP Guiden", vägledningen "Instruktion för hur AMP Guidens malldokument ska användas" och själva malldokumentet som en editerbar fil.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare