Projekt 11150 Avslutat Geokemisk utvärdering av kalkcementpelare i sulfidleror

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid KTH, som syftat till att geokemiskt karakterisera de processer som ligger bakom den uteblivna stabilitet som har kunnat konstateras i samband med kalkstabilisering av lerjordar med högt sulfidinnehåll. Har omfattar fältförsök och undersökningar i laboratorium, vilka bedrivits i samarbete med LTU.

Rapporten "Kalkcementpelare i sulfidleror - geokemisk studie av orsaker till låg förstärkningseffekt", Morgan Axelsson och Johan Ljungberg, Skanska Teknik (42 sid samt appendix) visar tydligt att det är tillförseln av luft som är den styrande processen för den låga uppnådda hållfastheten hos kalkcementpelare tillverkade i den aktuella sulfidleran. Hållfastheten hos laboratorieinblandade prover av sulfidlera ökade avsevärt då hantering och inblandning utfördes i syrefri atmosfär av argongas.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare