Projekt 14196 Pågående Mätning av energianvändning på byggarbetsplatser - Etapp 2

Projekttid

Sammanfattning

I en sammanställning om kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser kan det konstateras att det behövs en ökad kunskap om energianvändningen för olika faser och poster. I SBUF-projektet 14013, Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser, har en generell mätplan utvecklats.

Projektets avser att mäta energianvändningen på 12 byggarbetsplatser genom att tillämpa och vidareutveckla den framtagna kravspecifikationen på mätplan. Denna kunskap behövs för att ta fram nyckeltal som kan användas i olika ändamål, exempelvis för ett företags hållbarhetsredovisning, energikartläggningsunderlag (EKL) och vid framtida klimatdeklarationer. Projektet är uppdelat i två etapper under 3 års tid. Under Etapp 1 (år 2022) pågick aktiviteter för planering inför mätning av energianvändning på byggarbetsplatsen och mätningar startades på flertal byggprojekt.

Nu fortsätter projektet med Etapp 2. Projektet är ett stort branschgemensamt samarbete med deltagande från 13 aktörer, vilket ger goda förutsättningar för att förbättringar faktiskt implementeras och utförs.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt