Projekt 11269 Avslutat Tvärbanebroarna - Gröndalsbron, mätning av sprickor och töjningar, ett klarläggande av beteende efter förstärkning

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att följa upp de förstärkningar som gjorts på Tvärbanebroarna Gröndalsbron och Alviksbron. Har omfattat mätningar av påkänningar i armering och på laminat samt töjning över sprickor och modellering med FEM. Samarbete med NCC AB, SL, LTU och KTH.

Projektet har resulterat i en ny metod för sprickmätning som är enklare och billigare än hittills gängse.

Redovisningen utgörs av två rapporter, ett konferensbidrag och en sammanfattning. Rapporterna heter "Long-Term Health Monitoring of the Alvik and Gröndal Bridges", Gerard James, Byggvetenskap, KTH (43 sid) och "Tvärbanebroarna - Gröndals- och Alviksbron, mätning av rörelser med hjälp av fiberoptiska sensorer (FOS)", Björn Täljsten och Arvid Hejll, samhällsbyggnad, LTU (47 sid). Artikeln "CFRP Strengthening and monitoring of the Gröndal Bridge in Sweden", B Täljsten and A Hejll (8 sid) presenterades vid en konferens i Australien, CICE 2004.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare