Projekt 11031 Avslutat Bärförmåga hos stålfiberarmerad betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH, som syftat till att skapa ett förbättrat underlag för kravspecifikation, dimensionering och utförande av stålfiberarmerad sprutbetong. Kontakter med branschföreträdare, litteraturstudier, laboratorieförsök, fältförsök.
Redovisningen utgörs av (1) doktorsavhandlingen Structural behaviour of fibre reinforced spray concrete anchored in rock, Ulf Nilsson, KTH, (2) SveBeFo-rappotrt 64 Bärförmågan hos bergförankrad fiberarmerad sprutbetong och (3) svensk sammanfattning (3 sid).

Projektansvarig
  • BESAB
Projektledare
  • Jonas Holmgren