Projekt 11040 Avslutat Utvärdering av PDM (Pavement Density Meter) - en utrustning för att bestämma packningen av en beläggning

Projekttid

Sammanfattning

Syftar till att utvärdera PDM (Pavement Density Meter) i samband med en större entreprenad genom studier av packningstillväxt vid ökat antal överfarter samt korrelering av uppmätt densitet mot faktisk densitet i beläggningen. Samarbete med Vägverket produktion

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Thomas Karlsson