Projekt 7027 Avslutat Projekt Stenmaterial 4

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Laboratorieförsök för att definiera olika bergarters fragmenteringsenergi vid bildning av nya sprickor i samband med sprängning och krossning.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Bo Ronge
Relaterade projekt