Projekt 11249 Avslutat Hålrumsskillnader på asfaltbeläggningar beroende på provtagningsmetod

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att jämföra hålrumshalten på provkroppar med 100 mm och 150 mm diameter (när FAS 427 används vid skrymdensitetsbestämningen).
Resultatet redovisas i rapporten "Hålrumsskillnader på asfaltbeläggningar beroende på provkroppsdimensionen", Torbjörn Lundberg, Skanska Anläggning AB (7 sid jämte bilagor). Av rapporten framgår att det finns en signifikant skillnad beroende på provkroppsstorlek.
Rapporten utgör ett underlag för pågående CEN-arbete.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong
Projektledare