Projekt 11250 Avslutat Utmattningsegenskaper hos krossat bergmaterial

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka utmattningsegenskaper för några representiva bergmaterial som används till bär- och förstärkningslager i vägar. Har omfattat litteraturstudier och försök i laboratorium.

Resultaten redovisas i rapporten "Utmattningsegenskaper hos krossat bergmaterial", Jan Hansson, Skanska Asfalt och Betong (35 sid)

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare