Projekt 13765 Avslutat Verifiering av bärförmågemodell för pelare i höghållfast stål (rev)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, har tagits fram av det europeiska standardiseringsorganet CEN på uppdrag av EU kommissionen. Sedan 2011 utgör eurokoderna, tillsammans med Boverkets EKS, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet för bärande konstruktioner. Samtliga eurokoder är för närvarande under revidering.
Denna avhandling fokuserar på bärförmågan för böj knäckning i vek riktning för svetsade stålpelare med I-tvärsnitt i höghållfast stål i syfte att föreslå en generell dimensioneringsmodell som kan tillämpas på pelare i både normalhållfast och höghållfast stål.
Studiens bakgrund, syfte och begränsningar beskrivs i det fösta kapitlet.
I det andra kapitlet presenteras en litteratur översikt där begränsningarna och konsekvenserna av de befintliga dimensioneringsmodellerna analyseras och diskuteras.
I det tredje kapitlet redovisas en statistisk analys där den experimentellt bestämda bärförmågan jämförs med beräknad bärförmåga enligt de europeiska och amerikanska standarderna för profiler tillverkade av olika stålsorter med nominell sträckgräns upp till 960 MPa.
Den experimentella undersökningen redovisas i kapitel 4.
I det femte kapitlet föreslås en modell för egenspänningar som kan användas för FE modellering. Det sista kapitlet innehåller en sammanfattning av avhandling och besvarar forskningsfrågorna

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare