Projekt 10021 Avslutat Konkurrens - särskilt vid nya entreprenadformer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom forskningsprogrammet Competitive Building. Projektets syfte var att utveckla konkurrensen i byggprocessen genom nya ansvarsformer och anbudsvärderingsmodeller och därmed skapa möjligheter att konkret utvärdera en upphandling utifrån andra aspekter än lägsta produktionskostnad.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Competition in the Context of Procurement", Fredrik Malmberg, Byggnadsekonomi, LTH (163 sid).

Projektansvarig
  • Mamö-Lunds Byggmästareförening
Projektledare