Projekt 13139 Avslutat Kunskapsåterföring från erfarenheter av Mainline

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Under de senaste 20 åren har ett antal forskningsprojekt genomförts i Sverige och i Europa, till exempel Sustainable Bridges, 2004-2008, och MAINLINE, 2011-2014, för att nämna några av de större projekten.

Sustainable Bridges (2008) har tidigare varit bevakat av SBUF med flertalet erfarenhetsåterförande projekt, exempelvis projekten 11459, 11716, 11854 och 12003.

Det senaste EU-finansierade projektet, MAINLINE (avslutat 2014), hade som mål att utveckla metoder och verktyg som bidrar till ett förbättrat järnvägssystem genom att ta hänsyn till infrastrukturernas hela livslängd, exempel på anläggningar och konstruktioner som omfattades var tunnlar, broar, spår, växlar, grundläggning etcetera.

I MAINLINE deltog sammanlagt 19 partners från 11 Europeiska länder och arbetet koordinerades av den internationella järnvägsunionen, UIC, i Frankrike. De svenska deltagarorganisationerna var Luleå Tekniska Universitet, Trafikverket och Damill AB.

Projektet ”Kunskapsåterföring av erfarenheter från MAINLINE” har genomförts av bland annat Luleå Tekniska Universitet (LTU), Skanska Sverige AB och Trafikverket efter att det treåriga EU-projektet MAINLINE avslutades.

I detta SBUF-projekt har resultaten från MAINLINE bearbetats och de resultat som varit relevanta och förväntas ha betydelse för den svenska järnvägen ingår i denna rapport. De resultat som kan tänkas vara av intresse för svenska broar och tunnlar presenteras här.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare