Projekt 13612 Avslutat Managementperspektiv på innovation i infrastruktursektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns flera megatrender som håller på att förändra världsmarknaden i grunden. Urbanisering, klimatförändringar, resursbrist, teknologiska genombrott och demografiska förändringar för att nämna några. Klimatförändringar, resursbrist och urbanisering definierar fysiska begränsningar för vår existens och kan tvinga oss till en radikal omställning av både industri och livsstil. Projektet ger en översiktlig beskrivning av dessa megatrender.

Många aktörer har ambitioner och mål uppsatta inom till exempel klimat och digitalisering. Fossilfritt Sveriges färdplan, Mistra Carbon Exit och Smart Built Environment är exempel på initiativ med målsättningar inom klimat och digitalisering.

Dessa initiativ visar exempel på VAD som behöver hända i sektorn. De förutsätter alla en hög grad av innovation. Än återstår många frågetecken kring HUR det ska hända. Effektmålet är att accelerera branschens innovation, bland annat för att uppnå en klimatneutral infrastruktur.

Beslutsfattande i infrastruktursektorn sker ofta decentraliserat. Aktörer har ofta svårt att dra nytta av skalfördelar eftersom varje projekt betraktas som en pilot. Samtidigt utgör det goda förutsättningar för innovation eftersom varje projekt kan betraktas som en pilot. Genom att hämta inspiration från decentraliserade organisationer i andra sektorer arbetar med innovation identifieras hur rutiner, struktur och kultur kan utvecklas för att stödja innovation i infrastruktursektorn.

Slutredovisningen utgörs av förstudien ”Perspektiv på innovationsledning, Martin Andersson, Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare