Projekt 13496 Avslutat Guide för hantering av köldmedier och esteroljor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Köldmedier och esteroljor kan påverka både hälsa och miljö och måste hanteras med försiktighet. Därför finns det ett behov av instruktioner för säker användning. Handledningen beskriver hur HFC-köldmedier och esteroljor hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Byggnads, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Installatörsföretagen. Dessa parter står också som huvudförfattare till broschyren.

Slutredovisningen utgörs av handledningen "Säkert arbete med HFC-köldmedier och esteroljor", Installatörsföretagen, Byggnads och Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen, projektledare Magnus Persson, Installatörsföretagen.

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare