Projekt 11832 Avslutat Handgripliga utbildningshjälpmedel

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Syftet var att utforma lämpliga hjälpmedel till utbildning i användning av HKU-verktygen (Handgriplig KvalitetsUtveckling) enligt SBUF-informerar 05:24. Ett antal arbetsledare och platschefer utbildades och medverkade i utveckling av hjälpmedel.

Slutrapporten utgörs av undervisningsmaterialet "Handgripliga utbildningshjälpmedel", Rolf, Hörnfelt, Leif Jackson, Pauli Matikka och Nils Öhrström.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier.Örebro/Stig Sjögren
Projektledare
Relaterade projekt