Projekt 11239 Avslutat Spetsbärförmåga hos slagna pålar baserad på erfarenhetsvärden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att upprätta en databas över slagna spetsbärande pålar i friktionsjord och i morän för att därigenom förbättra förutsättningarna för datorsimulering av pålars bärförmåga. Samarbete med KTH.

Redovisningen utgörs av rapporten "Spetsbärförmåga hos betongpålar stoppslagna i morän", Gary Axelsson, Skanska Teknik (6 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare