Projekt 10039 Avslutat Brandbeständighet hos självkompakterande betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har utvärderat brandbeständigheten hos självkompakterande betong genom litteraturstudier, laboratorieprovningar i full och liten skala samt teoretiska analyser. Samarbete med LTH och SP. Redovisningen utgörs av den sammanfattande rapporten "Brandbeständighet hos självkompakterande betong", Christer Dieden och Ulf Jönsson, Skanska (12 sid) samt två rapporter från LTH resp SP. Genomförda försök visar en markant höjning av spjälkningsbenägenheten hos självkompakterande betong jämfört med normala betonger. Med ledning av resultaten från försöken rekommenderas en inblandning av plastfiber för spjälkningsbenägen betong som används till utsatta konstruktionsdelar.

Projektansvarig
  • Skanska Prefab
Projektledare