Projekt 10085 Avslutat Icke-linjär finit elementberäkningsteknik för vägkonstruktioner med särskild hänsyn till vägkroppsnedbrytning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Utveckling av en datorberäkningsteknik för två- och tredimensionell analys av vägkonstruktioner baserad på realistisk materialmodellering och icke-linjära finita elementmetoder.
Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Computational Road Mechanics - with emphasis on FE-analysis of rutting", Johan Olsson, Chalmers, 2003, samt sammanfattningen "Icke-linjär finit elementberäkningsteknik för vägkonstruktioner med särskild hänsyn till vägkroppsnedbrytning" (2 sid).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare