Projekt 10057 Avslutat Olika asfaltåtgärders betydelse för att förbättra vägytans jämnhet

Projekttid

Sammanfattning

I projektet har undersökts vilken effekt olika beläggningsåtgärder har på vägytans jämnhet. Utvärdering av olika beläggningars homogenitet har genomförts med hjälp av mätningar med Laser RST. Projektet har utförts av Skanska Sverige AB i samarbete med Peab AB och Scandiaconsult AB.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Per Ola Jönsson