Projekt 13688 Avslutat Skapa rätt arbetsmiljö för installatörer och driftpersonal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att ta fram en handbok/guide där vi samordnar alla installatörers behov av utrymme i byggnader för att erhålla en bra arbetsmiljö.
Rapporten ger även rekommendationer för att kunna göra belastningsergonomiska riskbedömningar.
Rapporten kan ligga till grund vid planering och projektering av nya byggnader.
I arbetet har även tagits fram en checklista .


Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare