Projekt 14068 Pågående Dialog med intressenter för optimering av klimatstyrningsmedel

Projekttid

Sammanfattning

Mer kunskap behövs för att nå ett bonus- och kravsystem som lyckas med att skapa de drivkrafter och innovationer som krävs för att nå klimatmålen. Syftet med projektet är att förstå hur de klimatrelaterade styrmedel (krav, bonusar mm) som finns i Sveriges anläggningssektor fungerar, hur effektiva är de på att ge (något förenklat) maximalt minskad klimatpåverkan per krona investerad i incitament eller fördyrande krav, och vad som behöver ändras för att närma sig ett idealt läge.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare