Projekt 11127 Avslutat Värdering av vägars strukturella tillstånd

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla en ny funktionell och praktiskt tillämpbar metod för utvärdering av en vägs strukturella tillstånd och bärighet. Metoden har baserats på tillgängliga analytiska beräkningsmetoder. Samarbete med Vägverket.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare