Projekt 12579 Avslutat Rörbroar - Bestämning av utmattningskapaciteten hos skruvförbanden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Projektets syfte var att bestämma anvisningsfaktorn för den typ av skruvförband som används för att sammanfoga de korrugerade plåtar som används i rörbroar. Projektet hade också som syfte att för praktiserade konstruktörer utarbeta förslag till hur utmattningskapaciteten hos skruvförband hos rörbroar kan påvisas.

Resultatet av undersökningarna har inarbetats i “Design of soil steel composite bridges”, Report 112, 5th Edition, Pettersson, L. and Sundquist, H., Department of Structural Engineering and Bridges, KTH, 2014, som enligt TRVK Bro ska användas vid dimensionering av rörbroar i Sverige. Såväl anvisningsfaktor för skruvförbanden som dimensioneringsmetodik har redovisats.

Slutredovisningen för SBUF-projektet utgörs av seniorforskningsrapporten "Rörbroar - Bestämning av utmattningskapaciteten hos skruvförbanden", Lars Pettersson, Skanska och KTH.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare