Projekt 11009 Avslutat Deep Soil Mixing – utveckling av europeisk standard för djupstabilisering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Har omfattat arbete för att inkludera Kalk-Cementpelarmetoden i en europeisk standard för djupstabilisering. Samfinansiering med European Federation of Foundation Contractors (EFFC). Förslaget till europeisk standard, som är projektets huvudsakliga resultat, är genom CEN på remiss till medlemsländerna från april till oktober 2003.

Projektansvarig
  • Pålentreprenörföreningens Service
Projektledare
  • Leena Haabma