Projekt 11689 Avslutat Undvik misstag i murat och putsat byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att genom inventering finna de vanligast förekommande misstagen som görs i samband med murning och putsning och föreslå alternativ där det finns bättre erfarenheter eller trycka på delmoment som är väsentliga för utförandet. Samarbete med LTH.

Resultatet har sammanställts i handboken Undvik misstag i murat och putsat byggande, FoU-Syd, Sveriges Byggindustrier (96 sid).

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare