Projekt 12502 Avslutat BIM i förvaltningsskedet för små och medelstora projekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt har undersökt två olika möjligheter för att effektivisera den traditionella Drift och Underhålls- (DoU) informationen med hjälp av BIM. Den första delen bestod av att skapa den digital modellbaserad DoU-pärm, genom att koppla ihop en 3D-modell med digital dokumentation för att få en DoU-leverans på ett mer BIM-orienterat sätt. Den andra delen bestod av att undersöka hur mycket information som verkligen måste lagras i 3D-modellerna för att dessa skall kunna användas i förvaltningsskedet.

Arbetet med den digitala modellbaserade DoU-pärmen har visat att det finns flera olika programvaror som kan länka information till 3D-modeller. De olika programmen har olika funktioner, egenskaper och licenshantering. Projektet valde därför att jobba med en programvara som gjorde länkning enkel och dessutom kunde importera länkar från en del CAD-program. Att bygga en digital DoU där man navigerar till dokumenten via en 3D-modell är fullt möjligt och fungerar med dagens teknik. Denna lösning är mer passande till fristående förvaltning såsom egnahemsägare eller bostadsrättsföreningar.

Arbetet med att identifiera vilken informationsmängd som behövs i 3D-modellerna för att fungera i ett förvaltningsskede har utgått ifrån en programvara som visat på att det finns möjligheter att koppla ihop 3D-modeller med andra informationsbehållare. På detta sätt fungerar ett sådant program som ett nav för byggnadsinformationen i BIM. Projektet har dragit slutsatsen att det som krävs av en 3D-modell för att densamma skall fungera i ett
förvaltningsskede är:
- Geometrier
- Läge (i modell och byggnad)
- ID
Resterande information kan tas ut i tabellformat för import i olika system. Tabellformaterad information är lättare att underhålla då man inte behöver en CAD-operatör för att göra ändringar. Denna typ av lösning är lämpad för professionella förvaltare.

Projektresultatet påvisar att det i dagsläget är tekniskt och ekonomiskt möjligt att även i små- och medelstora projekt använda BIM i förvaltningsskedet, förutsatt att beslut om införande tas tidigt i byggprojektet (huvudhandlingsskede).

Slutredovisningen utgörs av rapporten "BIM i förvaltningsskedet för små och medelstora projekt", Andreas Ask, Marcus Bergljung, Björn Beskow och Martin Larsson, samtliga NCC (22 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare