Projekt 94 Avslutat Bättre materialhantering på bygget

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Skriften, som kan erhållas från SBUF, belyser bl a de ekonomiska konsekvenerna av överförbrukning inom respektive serieproduktion, enstaka produktion, ombyggnad och anläggning.