Projekt 11266 Avslutat Produktmodellstyrd projekteringsprocess för inköp och produktionsberedning i ett flexibelt industriellt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att studera införandet av produktmodeller som informationsnav i projekterings-, inköps-, och produktionsprocessen i ett verkligt fall. Förutsättningarna för att tillvarata rationaliseringsvinsterna, nödvändiga förändringar i process och arbetsmetoder samt former för samverkan har kartlagts.
Samarbete med LTU, 3D - Digital Design Development AB, Avantra AB m fl.
Resultatet redovisas i rapporten PROFLEX - Produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande (Teknisk Rapport LTU 2004:6, 90 s) samt populärvetenskaplig sammanfattning (5 s), Thomas Olofsson, Elin Cassel och Lars Stehn.

Projektansvarig
  • Lindbäcksbygg AB
Projektledare