Projekt 8087 Avslutat Vattensugning i betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Syftar till att leda till sådan kunskap om vatteninsugning i betongytor att den kan beräknas med tillförlitligare metoder än idag samt att ta fram en mätmetod med vilken en betongytas fuktuppsugningsförmåga kan bedömas. Samarbete med Skanska AB, NCC AB och FoU-Syd.

Slutredovisningen utgörs av forskningsrapporten "Vatteninsugning i betong". Laboratorieundersökningar, fältmätningar, beräkningar och modeller", Peter Johansson och Lars-Olof Nilsson, LTH, (111 sidor inklusive bilagor).

Projektansvarig
  • JM Bygg
Projektledare