Projekt 5038 Avslutat Sprickbildning orsakad av plastisk krympning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För betong i tidig ålder när dess mekaniska egenskaper fortfarande är relativt lite utvecklade, upplevs krympning och sprickbildning som ett stort problem. Projektet har syftat till att studera och kvantifiera effekten av den tidiga (<24 tim) autogena och plastiska krympningen hos självkompakterande betong. Försök har genomförts både i laboratorium och i fält.

Rapporten Sprickbildning orsakad av plastisk krympning hos självkompakterande betong, Oskar Esping och Ingemar Löfgren, FoU-Väst 0506 (48 sid) visar på ett tydligt sätt vad som påverkar sprickbildningen och ger rekommendationer om hur sprickbildningen kan undvikas. Rapporten kan beställas hos FoU-Väst, tel 031-708 41 00.

Projektansvarig
  • Färdig Betong
Projektledare
  • Annika Wirje