Projekt 11909 Avslutat Praktisk tillämpning av Zigbee-teknik för bostäder - Provinstallation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att göra en provinstallation i en visningslägenhet med en industriell teknik för trådlös överföring - kallad Zigbee - som håller på att anpassas för bostadsändamål.

Provinstallationen var ett viktigt steg i utvecklingen av tekniken och ingick som ett delmoment i ett större forskningsprojekt som genomfördes av Linköpings Universitet med finansiering från Statens Energimyndighet. Avsikten var att studera tekniken och förstå de praktiska förutsättningarna för att utveckla tekniken så att den blir praktiskt tillämpbar för bostadsändamål.

Om det visar sig att Zigbee tekniken är tillämpbar för bostäder så innebär det sannolikt en lösning som är billigare än dagens trådlösa tekniker. Samtidigt som inneklimatet styrs kan väsentliga funktioner övervakas, till exempel trådlösa fuktsensorer för övervakning av eventuella vattenläckage, inbrottslarm m.m.

Slutredovisningen utgörs av statusrapporten "Efficient energy consumption at home utilizing wireless sensor network", Johan Nordlander, Linköpings Universitet (33 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB/ Mårten Lindström
Projektledare