Projekt 11106 Avslutat Roller, relationer och kunskapsuppbyggnad i partnerlika byggprojektorganisationer: praktikfallet Hotel Gothia Towers

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att analysera erfarenheterna från ett byggprojekt där entreprenören upphandlats i ett tidigt skede och projektering och produktion genomförts i nära samverkan. Omfattade studier av erfarenheter från involverade parter och av organisationsformens påverkan på det praktiska genomförandet av byggprojektet. Samarbete med CMB, Chalmers.

Redovisningen består av rapporten "Roller, relationer och kunskapsuppbyggnad i partnerliknande organisationer: Hotel Gothia Towers", Per-Erik Josephson och Göran Lindahl (115 sid), en kortfattad populärsammanfattning (4 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare