Projekt 13979 Avslutat Samverkansbjälklag av trä och betong för effektivare konstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I den här rapporten sammanfattas resultaten av forskningsprojektet "Samverkansbjälklag av trä och betong för effektivare konstruktioner".

För att TCC-bjälklagsystem ska bli mer konkurrenskraftiga och framgångsrika på
marknaden bör de betraktas som en produkt för vilken ytterligare tjänster för
arkitekter, konsultexperter och entreprenörer tillhandahålls, t.ex. omfattande
anbudstexter och dokument samt kostnadsplanering. Dessutom kan följande tjänster
vara till nytta för att minska riskerna för intressenterna och öka deras förtroende för
systemet:
• Stöd till konceptuell utformning och planering.
• Rådgivning om optimering av materialval (byggnadsfysik, ekologi, kostnader).
• Kostnadsberäkning och tillhörande kostnadsoptimering.
• Stöd till strukturella analyser, inklusive brandskydd och vibrationsverifiering.
• Kostnads- och genomförbarhetsanalyser.
• Stöd vid inlämning, genomförande och detaljplanering.

Projektansvarig
  • BESAB AB
Projektledare