Projekt 2138 Avslutat Katodiskt skydd av betongkonstruktionertestat på parkeringsdäck

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Katodiskt skydd av armering i betongkonstruktioner har mest använts för att hindra fortsatt korrosion efter reparation av t.ex. bropelare, bassänger, balkonger och parkeringsdäck (se även SBUF informerar 94:49). Projektets syfte har varit att studera och sprida kunskap om
utförandemetoder för katodiskt skydd av betongkonstruktioner
det katodiska skyddets effekt mot korrosion jämfört med traditionellt reparerade betongytor utan katodiskt skydd.

SBUF har lämnat stöd till projektet, som genomförts i en grupp med deltagare från BAC Bergsöe Anti Corrosion AB, Betongsprutnings AB Besab, Bostads AB Poseidon, Byggmästareföreningen Väst/FoU Väst, CTH avd. för byggnadsmaterial, Färdig Betong i Göteborg AB, Korrosionsinstitutet, F O Peterson & Söner Byggnads AB och Skanska Teknik AB. Ett parkeringsdäck i Smyckeparken, Västra Frölunda, där katodiskt skydd installerats vid reparation, följdes upp 1992-95. Vid reparationen frilades armeringen i en monolit i parkeringsdäcket genom vattenbilning, och dålig betong ersattes med ny. En annan monolit försågs med katodiskt skydd. Betongarbeten utfördes av Stabilator och det katodiska skyddet av BAC Bergsöe Anti Corrosion AB. Vid uppföljningen studerades kloridhalter, fuktinnehåll och korrosionshastighet.

Både den konventionellt utförda reparationen och den yta som försetts med katodiskt skydd uppvisade ett gott skydd efter tre år. Inga synliga korrosionsangrepp på uttagna armeringsstänger kunde konstateras. Projektgruppen föreslår ytterligare uppföljning geom att nya prov tas efter ytterligare tre år. Rapporten innehåller även en allmän genomgång av vad som händer vid korrosion av armering i betong. Hur ett katodiskt skydd fungerar beskrivs också.