Projekt 11089 Avslutat Icke värdeadderande kostnader i byggprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers, som syftat till att kartlägga alla kostnader för kvalitetsbrister och övriga för kunden icke värdeadderande kostnader i byggprojekt. Har omfattat litteraturstudier, datainsamling från fyra byggprojekt samt intervjuer med aktörer inom projekten och experter inom byggsektorn. Samarbete med FoU-Väst.

Projektet redovisas i FoU-Västrapport 0507, Slöseri i byggprojekt - behov av förändrat synsätt, Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi (52 sid).

Projektansvarig
  • F O Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare