Projekt 11547 Avslutat Analys av orsaker till hög energianvändning och upplevd dålig komfort i Bo01-husen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka Bo01-husen i Malmö. Det gällde dels att kartlägga orsakerna till att den faktiska energianvändningen har blivit högre än beräknat dels att utröna varför komforten blivit bristfällig. Utfördes i samarbete med Byggnadsfysik, LTH, Malmö stad med flera. Samfinansiering med Formas och Sydkraft.

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Energy Use in Multi-family Dwellings - Measurements and Methods of Analysis", Hans Bagge, Byggnadsfysik LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare