Projekt 11956 Avslutat Utveckling av den produktionsrelaterade utbildningen inom högskoleingenjörsprogrammen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet syftade till att utveckla innehållet i dagens produktionsrelaterade kurser inom högskoleingenjörsutbildningarna: Stämmer innehållet med byggindustrins nuvarande och väntade behov? Används rätt läromedel och saknas det material? Hur kan samverkan mellan skolorna och byggföretagen utvecklas?

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av den byggproduktionsrelaterade utbildningen inom högskoleingenjörsprogrammen" (18 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare