Projekt 11805 Avslutat Utvärdering av byggarbetsplatsanpassat mobilt verksamhetsstöd i industrialiserat och traditionellt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Syftet var att utforma en metod för hur man praktiskt implementerar ett mobilt verksamhetsstöd som tar hänsyn till byggarbetsplatsens krav och behov i olika typer av byggverksamheter och projektstorlekar. Projektet syftade särskilt till att beskriva och utvärdera de produktivitets- och effektivitetsvinster som tekniken ger upphov till i produktionsprocessen både i traditionella och i industrialiserade bygg- och anläggningsprojekt.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Making Mobile Meaning", Alexander Löfgren, Industriell ekonomi och organisation, KTH (191 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare