Projekt 11200 Avslutat Minskning av andelen filler i ballastmaterial till asfalt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har utvecklat en metod som gör det möjligt att minska fillerandelen redan i krossanläggningarna och därigenom undvika hantering av fillret i asfaltsverken. En modell utvecklad i ett tidigare forskningsprojekt har använts för att studera hur fillret kan siktas bort. Redovisas i rapporten Reduktion av andelen filler i ballast genom siktning, Monica Soldinger Stafhammar, Skanska Sverige AB, 3 sid jämte bilagor

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt