Projekt 10070 Avslutat Askblandningar i anläggningsprocesser

Projekttid

Sammanfattning

Har undersökt om blandningar av askor och bindemedel som cement och bentonit kan användas som byggnadsmaterial i vägar. Försök på provvägar och provytor omfattande studier av produktionsmetoder, logistik, maskinpark och kostnader samt mätningar av uppfyllandet av tekniska och miljömässiga normkrav. Samarbete med SCA, Vägverket, LTU, Cementa, Scandiaconsult AB med flera.
Resultaten redovisas i rapporten "Askblandningar i anläggningsprocesser, användning av askblandningar vid provväg och täckning av tipp", Josef Máczik och Roland Jonsson, Scandiaconsult (34 sid).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Petter Lundqvist